Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/

Fenix123
Hiển Thánh Viên Mãn
Tốc độ tu luyện: +839 tu vi/phút
Đang lịch luyện
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc21286 Chương truyện
Đã tu luyện73660 phút
Đã bình luận0 lần
NỘI TÌNH
Tu vi
56822725/1000000

Căn cơ
9996/10000

Lực tay 100000 vạn cân
Phòng ngự 50000 vạn cân
Huyết khí 1000000 vạn điểm
Tốc độ 3162
Tinh thần lực 14922 dặm
Vận khí 1
KHAI SINH
2021-12-25 09:15:21
TÚI TRỮ VẬT

ĐANG KÍCH HOẠT


BÌNH LUẬN

www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ