Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/

VICTORY
Phong Vương Lục Trọng
Tốc độ tu luyện: +5 tu vi/phút
Đang lịch luyện
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc49 Chương truyện
Đã tu luyện1741 phút
Đã bình luận246 lần
NỘI TÌNH
Tu vi
6955/7000

Căn cơ
0/10000

Lực tay 69 vạn cân
Phòng ngự 35 vạn cân
Huyết khí 693 vạn điểm
Tốc độ 83
Tinh thần lực 0 dặm
Vận khí 1
KHAI SINH
2021-08-26 10:48:49
TÚI TRỮ VẬT

ĐANG KÍCH HOẠT


BÌNH LUẬN

www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ