Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/

Volyvl
Nhập Đạo Ngũ Trọng
Tốc độ tu luyện: +1 tu vi/phút
Đang bế quan
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc0 Chương truyện
Đã tu luyện10 phút
Đã bình luận0 lần
NỘI TÌNH
Tu vi
10/6

Căn cơ
0/10000

Lực tay 500 cân
Phòng ngự 300 cân
Huyết khí 5000 điểm
Tốc độ 2
Tinh thần lực 0 dặm
Vận khí
KHAI SINH
2022-09-08 13:45:14
TÚI TRỮ VẬT

ĐANG KÍCH HOẠT


BÌNH LUẬN

www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ