Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/

‘Dr.Xẻng’—Chi Nhánh 2
Hiển Thánh Tam Trọng
Tốc độ tu luyện: +399 tu vi/phút
Đang lịch luyện
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc6992 Chương truyện
Đã tu luyện61785 phút
Đã bình luận179 lần
NỘI TÌNH
Tu vi
3513275/4000000

Căn cơ
4491/10000

Lực tay 35113 vạn cân
Phòng ngự 17556 vạn cân
Huyết khí 351129 vạn điểm
Tốc độ 1874
Tinh thần lực 9791 dặm
Vận khí
KHAI SINH
2022-08-05 16:50:06
TÚI TRỮ VẬT

ĐANG KÍCH HOẠT


BÌNH LUẬN

www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ