Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/


Ta trở thành nữ tần tu tiên trong tiểu thuyết pháo hôi


Mộng lý kỷ độ hàn thu


0

0 Thích

0 Tủ

128 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Ta trở thành nữ tần tu tiên trong tiểu thuyết pháo hôi khi phát hiện mình thân ở tại một cái nữ chính tu tiên thế giới tiểu thuyết bên trong, vẫn là một cái pháo hôi nhân vật sau, phương tấn vũ liền bắt đầu như lý bạc băng tự cứu quá trình.

Thẳng đến hắn nhìn thấy......【 Hôm nay là xẻng phân một ngày 】【 Tinh luyện thu được nhan trị +1】......【 Hôm nay là
Thông tin
Tên gốc: 我成了女频修仙小说中的炮灰
Hán việt:     Ngã thành nữ tần tu tiên tiểu thuyết trung pháo hôi
Tác giả:      Mộng lý kỷ độ hàn thu
Thể loại:     Võ hiệp tu chân
Nguồn truyện: youyoukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-10-21 16:42:28
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-10-30 14:25:21
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ