Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/


Nương tử, ngươi nghe ta giảng giải!


Ma lạt năng bất yếu ma lạt


2205

0 Thích

10 Tủ

7 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Nương tử, ngươi nghe ta giảng giải!

Giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 娘子,你听我解释!
Hán việt:     Nương tử, nhĩ thính ngã giải thích!
Tác giả:      Ma lạt năng bất yếu ma lạt
Thể loại:     Huyền huyễn kỳ huyễn
Nguồn truyện: uukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-10-27 05:01:17
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2023-01-26 08:54:52
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ