Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/


Tiên tử, xin nghe ta giảng giải


Di thiên đại hạ


8883

13 Thích

70 Tủ

71 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Đại Viêm hoàng triều quốc phúc 1300 năm hơn.

Tiên Hoàng băng hà, Nữ Đế đăng cơ, chỗ tiên môn chiếm cứ, trung ương quyền tướng loạn hướng.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, hứa nguyên thấy được thâm sơn đêm mưa miếu hoang, thấy được quỷ dị tay cụt tượng Phật đá, cùng với, vị kia bên cạnh đống lửa mặt che sa mỏng nữ tử áo đen.......

Hắn trở thành cuối cùng BOSS con thứ ba, thân thế trong sạch, căn chính miêu hồng nhân vật phản diện dòng chính.

Giả tạo nhân vật phản diện cẩm y ngọc thực ngồi đợi bị đánh mặt, chân thực nhân vật phản diện vừa lên tới liền bị cái lớn tảng băng mang theo khắp thế giới trốn.

Kim thủ chỉ? Giả tạo nhân vật phản diện mới dựa vào kim thủ chỉ phát tài, chân chính nhân vật phản diện có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh!

“Thiên không sinh ta hứa Trường Thiên, nhân vật phản diện vạn cổ như đêm dài.” “........” “Cha, cứu ta!”
Thông tin
Tên gốc: 仙子,请听我解释
Hán việt:     Tiên tử, thỉnh thính ngã giải thích
Tác giả:      Di thiên đại hạ
Thể loại:     Tiên hiệp
Nguồn truyện: qidian
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-10-11 15:19:17
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2023-02-02 09:26:25
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ