Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/


Thảo nghịch


Địch ba lạp tước sĩ


910

0 Thích

1 Tủ

3 Theo dõi
Tóm tắt truyện

Sử thượng thảm nhất tạo phản.
Nhìn xem vẻn vẹn có hai người thủ hạ, Dương Huyền cảm thấy cái này tạo phản có phải hay không có chút như trò đùa của trẻ con.
“Lang quân, không phải tạo phản.

Là......

Thảo nghịch!” Di nương nghiêm túc nói: “Lang quân mới là chính sóc, bây giờ trong thành Trường An chính là ngụy đế.”
Mãi đến bỗng dưng một ngày, Dương Huyền mở ra cái kia đến từ ngàn năm sau thần kỳ quyển trục.
Nguyên lai tạo phản, không, nguyên lai thảo nghịch thật không phải là chuyện a!
Thông tin
Tên gốc: 讨逆
Hán việt:     Thảo nghịch
Tác giả:      Địch ba lạp tước sĩ
Thể loại:     Đô thị ngôn tình
Nguồn truyện: ptwxz
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-02-15 07:08:32
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2023-02-02 17:38:31
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ