Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/


Trong Long tộc dã lộ kiếm hào


Quỷ thuyền


140

0 Thích

1 Tủ

0 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Nhìn xem kiếm đạo trên lớp so Caesar càng nhanh, so sở tử hàng càng hung, so Finger ngươi kéo dài hơn, lực áp bách có thể so với Long Vương thiếu niên.

Thế giới tối cường đồ long giả, 21 thế kỷ thâm niên chuyên gia giáo dục, hai ngày nhất lưu mười phiên đánh Kiếm Thánh, Selma học viện hiệu trưởng Hilbert · Để · Ngang nóng không khỏi vấn đạo: “Thiếu niên, kiếm đạo của ngươi sư thừa nơi nào?” “Ta sao?” Tóc đen dị đồng thiếu niên gãi đầu thành thật trả lời: “Trên máy tính xem ra .” Ngang nóng: “Ân? Là vị nào đại kiếm hào kiếm đạo trực tiếp lưới khóa sao?” Thẩm tử phàm: “Không, ngày hôm đó khắp 《 Vua Hải Tặc 》 bên trong Roronoa · Zoro, tặc soái!” Ngang nóng: “Chỉ thế thôi?” Thẩm tử phàm: “Còn có điện ảnh 《 Lãng khách kiếm tâm 》 bên trong phi thôn kiếm tâm, 123 bộ ta đều có nhìn, lão nhiệt huyết!” Ngang nóng: “......

Ngươi liền theo những đồ chơi này học kiếm đồ long?” ———— Tự mình sinh
Thông tin
Tên gốc: 龙族里的野路子剑豪
Hán việt:     Long tộc lý dã lộ tử kiếm hào
Tác giả:      Quỷ thuyền
Nguồn truyện: biquge
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2021-10-04 19:37:39
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
biquge 0 chương biqubu(133) qidian(132)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-04-05 15:41:25
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ