Quay về 1986 làm nhà giàu nhất


Ngũ nguyệt


477

2 Thích

1 Tủ

3 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Trương siêu ngoài ý muốn trở lại 1986 năm, thế tất yếu bù đắp ở kiếp trước đối với thê tử hối hận cùng không cam lòng.

Hắn phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, lão bà phụ trách mỹ mạo như hoa......
Thông tin
Tên gốc: 重返1986当首富
Hán việt:     Trọng phản 1986 đương thủ phú
Tác giả:      Ngũ nguyệt
Thể loại:     Tiểu thuyết đô thị
Nguồn truyện: biqubao
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-04-27 13:18:41
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
biqubao 0 chương fanqie(748)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-04-27 13:18:47
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ