Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/


Chư thiên: Mang theo Kratos giết xuyên vạn giới


Thanh nhàn tự tại thì quang


2516

0 Thích

3 Tủ

16 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Thông tin
Tên gốc: 诸天:带着奎托斯杀穿万界
Hán việt:     Chư thiên: Đái trứ khuê thác tư sát xuyên vạn giới
Tác giả:      Thanh nhàn tự tại thì quang
Thể loại:     Tiểu thuyết đô thị
Nguồn truyện: 230book
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-10-25 02:59:51
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2023-01-14 12:40:28
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ